Thursday, 16 August 2012

buvo taip šalta, kad net dantys drebėjo. o man tai ypatingai nebūdinga. visa susitraukus, suveltais plaukais, kelis litus įspraudus į kišenę bėgau ieškodama bet ko sušildančio. mielam pardavėjui sakau, "man kavos. daug"; "stiprios ir karštos?"; "prašau". nebenorėjau užmigt.

išvažiuoju su šeimyna į estiją savaitgaliui. jsyk.

No comments:

Post a Comment